Jak wesprzeć

DAROWIZNA:

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowiznę w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu ( art.26 ust.1 pkt9 o pdpf).

Darowiznę od osób fizycznych określa ustawa o podatku od osób fizycznych art26 ust1 pkt 9.

Darowiznę od osób prawnych określa ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych art18 ust1.

Należy pamiętać iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług-dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną. Dokumenty potwierdzające darowizną przechowujemy 5 lat.

Darowizna na rzecz stowarzyszenia:
BGŻ BNP PARIBAS
Nr. Konta 46 2030 0045 1110 0000 0427 3000

Szybkie wsparcie:
Możesz wesprzeć nasze stowarzyszanie wykupując cegiełkę w kwocie 10zł.


STAŁA WSPÓŁPRACA:

Współpraca to budowanie partnerstwa lokalnego, dlaczego warto to budować?

  • można efektywniej rozwiązywać problemy społeczne;
  • można stosować kompleksowe rozwiązania;
  • można pozyskać dodatkowy kapitał merytoryczny, finansowy i ludzki;
  • można działać bardziej elastycznie i stosować różne narzędzia;
  • można łączyć mniejsze inicjatywy w celu umocnienia instytucji;
  • można ograniczyć straty związane z dublowaniem się działań.

Czy twoja instytucja chce z nami?

  • Wspólnie działać na rzecz rozwiązywania problemów społecznych;
  • Realizować wspólną inicjatywę;
  • Wymieniać się doświadczeniami.

Zapraszamy do stałej współpracy firmy, placówki medyczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, osoby prywatne.

W razie pytań o możliwości i sposoby nawiązania współpracy prosimy o kontakt.

 

Facebook