O stowarzyszeniu

Brodnickie Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „NADZIEJA” powstało w styczniu 2016 roku z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz osób które chcą pomóc chorym dzieciom.

Nasi podopieczni to głównie dzieci  z autyzmem i pochodnymi autyzmu , Zespołem Downa ,stwardnieniem guzowatym ,cukrzycą , zaburzeniami neurologicznymi, upośledzeniem umysłowym oraz  innymi dysfunkcjami. Pod naszą opieką są również dorosłe osoby niepełnosprawne.

Od 1 czerwca 2016 roku Stowarzyszenie uzyskało statut prawny jako niezależna instytucja pozarządowa. Jesteśmy organizacją publiczną wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego.

Od listopada 2018 roku Stowarzyszenie uzyskało wpis w KRS jako Organizacja pożytku publicznego (OPP).

Facebook