Misje i cele

Misją i głównym celem działań naszego stowarzyszenia jest stworzenie systemu pomocy i terapii dla dzieci z autyzmem i innymi dysfunkcjami, od wczesnego dzieciństwa po wiek dojrzały. Rodzice, którzy są na początku drogi, często nie wiedzą gdzie maja się udać? Gdzie szukać pomocy? My chcemy im w tym pomóc. Jesteśmy po to by się wpierać, wymieniać doświadczeniami i wiedzą.

Dodatkowo naszymi celami są też:

  • inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy dla dzieci autystycznych oraz dzieci z innymi niepełnosprawnościami;
  • wszechstronna pomoc rodzinom, opiekunom dzieci niepełnosprawnych w sprawach dotyczących: diagnozy, rehabilitacji, leczenia, edukacji;
  • popularyzowanie problemów związanych z autyzmem i innymi dysfunkcjami;
  • prowadzenie działalności integracyjnej dla naszych podopiecznych i nie tylko mające na celu przystosowanie społeczne.
  • propagowanie w społeczeństwie wiedzy zaburzeniach oraz problemach osób niepełnosprawnych i ich możliwościach edukacji i rehabilitacji;
  • utworzenie koła wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych;
  • działalność kulturowa a w szczególności organizowanie imprez kulturalnych;
  • ochrona i promocja zdrowia.
Facebook