Zarząd stowarzyszenia

Pracą stowarzyszenia kieruje nieodpłatnie zarząd w składzie:

Prezes – Arkadiusz Gałusza

Wiceprezes – Beata Gałusza-Dąbrowska

Członek zarządu – Sylwia Mazanowska

Facebook