PROJEKTY

„Aktywizacja rodziców niepełnosprawnych dzieci- Siła w rodzinie”

Projekt dofinansowany ze środków Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnica

 nr umowy: LGDMB-2018/1.2.1/15/010

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach

Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włącznie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014- 2020

Cel projektu : Wsparcie rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi oraz innymi dysfunkcjami z terenu miasta Brodnica.

Beneficjent : Brodnickie Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Nadzieja”

Dofinansowanie projektu z UE : 26.284,00 PLN

Wartość całkowita projektu : 28.184,00 PLN

Projekt „Inicjuj z FIO na start” pt. „ Ruszamy z Nadzieją”

Projekt pt. „Ruszmy z Nadzieją” realizowany jest przez Brodnickie Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA. Środki na ten cel pozyskane zostały w ramach projektu „Inicjuj z FIO na start” realizowanego przez Stowarzyszenie Kujawsko – Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK oraz Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w ramach Programu Fundusz Inicjatyw  Obywatelskich.

Szczegółowe informacje o projekcie – kliknij by przeczytać

Projekt pt.” Aktywizacja rodziców niepełnosprawnych dzieci – Siła w rodzinie”

Facebook