WSPÓŁPRACA PARTNERSKA

Współpraca to budowanie partnerstwa lokalnego.

Zapraszamy do stałej współpracy firmy, placówki medyczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, osoby prywatne.

Dlaczego warto to budować?

Ponieważ:

  • można efektywniej rozwiązywać problemy społeczne;
  • można stosować kompleksowe rozwiązania;
  • można pozyskać dodatkowy kapitał merytoryczny, finansowy i ludzki;
  • można działać bardziej elastycznie i stosować różne narzędzia;
  • można łączyć mniejsze inicjatywy w celu umocnienia instytucji;
  • można ograniczyć straty związane z dublowaniem się działań.

Czy twoja instytucja chce z nami?

  • Wspólnie działać na rzecz rozwiązywania problemów społecznych;
  • Realizować wspólną inicjatywę;
  • Wymieniać się doświadczeniami.

W razie pytań o możliwości i sposoby nawiązania współpracy prosimy o kontakt.

Facebook