ZARZĄD

Pracą stowarzyszenia kieruje nieodpłatnie zarząd w składzie:

Prezes – Emilia Gałusza

Wiceprezes – Julita Rojek

Wiceprezes / Skarbnik –  – Sylwia Mazanowska

Facebook